Werkwijze

 

Bij De Spaander werken wij met de PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus. Dit is een krachtige, bewezen methode om de groei en ontwikkeling te ondersteunen. 

 Plan: Er wordt een plan opgesteld met het te bereiken doel. 

In deze eerste fase van de PDCA-cyclus maken wij samen met de cliënt en omgeving een ondersteuningsplan. Het plan is in lijn met de missie van De Spaander. Er worden heldere grotere of kleinere doelen opgesteld die voor iedereen duidelijk en realistisch zijn. Hier wordt omschreven welke activiteiten het behalen van het doel ondersteunen. Op deze manier kunnen wij in de check fase een duidelijke vergelijking maken tussen het verwachte resultaat en het bereikte resultaat. 

Do. Het plan wordt uitgevoerd. 

In de tweede fase worden de opgestelde plannen uitgevoerd om het doel te bereiken door middel van verschillende activiteiten. Er is ruimte om te onderzoeken en te leren. Tijdens de activiteiten worden de te behalen doelen altijd in acht genomen om zo te werken naar het gewenste resultaat. Tijdens de do fase wordt er altijd gehandeld vanuit de visie van De Spaander. 

Check: Hier wordt gecontroleerd of de Do fase het gewenste resultaat oplevert.

In deze stap kijken wij hoe de activiteiten uitpakken ten opzichte van de gemaakte plannen. Wij pakken dan ook de doelstellingen er nog even bij om te kijken tot hoever het doel eventueel is behaald. Ook wordt er in deze fase gesproken over de voortgang van het te behalen doel met de cliënt en omgeving. Hierdoor komen wij er misschien achter dat bepaalde oplossingen in bepaalde situaties goed of juist minder goed uitpakken. Misschien hebben bepaalde acties helemaal niet het juiste effect. We kunnen dan besluiten deze acties niet langer uit te voeren. Ook kan het zijn dat andere activiteiten juist veel beter presteren dan verwacht. Reden genoeg om deze acties te blijven uitvoeren.

Act: In deze fase sturen wij indien nodig bij om het gewenste resultaat alsnog te bereiken.

In de vierde en laatste fase zorgen wij ervoor dat de uitkomsten van de Check fase optimaal wordt benut. Doordat wij nu weten wat goed werkt en wat niet, kun wij onze werkwijzen eventueel aanpassen of standaardiseren. Daarnaast gaan wij in deze fase ook op zoek naar eventuele mogelijke nieuwe doelen. Heb wij deze gevonden, dan begint de PDCA-cyclus opnieuw.