Training tot arbeidsmarkt

Soms heeft iemand een duwtje nodig. Een duwtje in de vorm van begeleiding in onze maatschappij met al zijn normen en waarden. Normen en waarden zoals op tijd komen, volhouden. Kortom het houden aan afspraken. De Spaander doet dit door tijd te nemen voor (begeleiding van) de cliënt. De training is er speciaal voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking tot de arbeidsmarkt.

Hoe ziet onze training tot de arbeidsmarkt eruit?

  • Werken vanuit de kwaliteit en eigenschappen van de cliënt en deze verder ontwikkelen;
  • Persoonlijke begeleiding;
  • Werkzaamheden uitvoeren bij derden om zo ervaringen op te doen in de maatschappij;
  • Ontwikkelen van normen, waarden en vaardigheden binnen het bedrijfsleven;
  • De cliënten zijn verantwoordelijk voor de verzorging van zichzelf en de werkplek;
  • Kijken naar de mogelijkheid om de cliënt weer of op de arbeidsmarkt aan te bieden;
  • Interesses en kansen ontwikkelen bij cliënten;
  • Ontwikkelen van praktische en fysieke vaardigheden.

Meer informatie over de training tot de arbeidsmarkt?

Wilt u meer weten over de training tot de arbeidsmarkt? Vul het contactformulier in of neem telefonisch contact met ons op!

Cliënten kunnen 4 dagen per week bij ons terecht voor training tot arbeidsmarkt. Wij verzorgen training op locatie of bij derden. Financiering op basis van inkoop door de plaatsende instantie.