De Spaander

Waarom De Spaander?

Elke persoon is uniek en heeft zijn/haar eigen unieke kwaliteiten. De Spaander is er om deze kwaliteiten individueel te ontwikkelen en gelooft in de eigen kracht van elke cliënt. Wij werken dan ook nauw samen met het netwerk rondom de cliënt om zo de juiste ondersteuning te kunnen bieden. 

De Spaander biedt begeleiding met focus op de cliënt. Begeleiding met een doel. Met elke cliënt wordt er een doel vastgesteld, planmatig zal er naar dit doel worden toegewerkt ten behoeve van de cliënt. Het doel is haalbaar, duidelijke en in overleg met cliënt en omgeving. Hierbij gaan we uit van zijn of haar eigen kracht en eigen vaardigheden. Er wordt gekeken naar de kwaliteiten van de cliënt, naar wat wel mogelijk is. In het ondersteuningsplan staat hoe de opgestelde doelen binnen de gestelde tijd gerealiseerd worden. Ieder half jaar wordt het ondersteuningsplan geëvalueerd en worden waar nodig nieuwe doelen gesteld of aangepast.